Ostatné hroby a pamätné miesta

Pamatník na Počuvadle

Pamatník na Počuvadle

Pamatník na Rumplovskej

Pamatník v obci Štiavnické Bane

Pamatník na Teplom potoku

Pamatník v Banskej Belej

Hrob pri Rozgrunde

Hrob na kalvárii v Banskej Štiavnici

4.12.2014

4.12.2014

Hrob neznámeho vojaka na Kalvárii

Hrob neznámeho vojaka na Kalvárii

5.11.2016

5.11.2016