Virtuálny cintorín

Priložený plán cintorína uľahčuje orientáciu návštevníkov pri hľadaní konkrétneho hrobového miesta, môže byť tiež užitočný pri genealogických výskumoch a hľadaní vzdialených príbuzných a zároveň môže pomôcť symbolicky "navštíviť" konkrétne miesto ľudom, ktorí z akýchkoľvek príčin toto nemôžu urobiť fyzicky. Stav dokončenia virtuálneho cintorína a aktuálnosť je k roku 2017. V cintoríne sa nachádza aj významný hrob Maríny (Gerszö Mária). Ak plánujete návštevu cintorína, stiahnite si mapku určenú pre tlač vo formáte PDF so znázornením významných hrobov.

Červeným krúžkom sú označené významné hroby

evanjelicky-cintorin-nad-klopackou
Zameranie: SPŠ Samuela Mikovíniho - B. Štiavnica (študenti odboru geodézia, kartografia a katastra), korigované a doplnené dodatočným terénnym zameraním