História vs. súčasnosť

Kliknite na historickú fotku a pozrite, čo sa zmenilo!

Spomienka pri pamätnom náhrobnom kameni Sládkovičovej Maríny. Foto: Facebook, Ľ. Dupal. Rok cca 1970
1970
János Breznyik
Horná Roveň Kalvária: Foto Sergej Protopopov asi 30 roky 20 stor.
Časť mesta pred Katolíckym spolkom ešte pred stavbou sochy A.Kmeťa v r. 1938. Banskej Štiavnici. Foto: S. Protopopov.
Foto: Facebook
Kalvária na Hornej Rovni. Foto: S. Protopopov
« predchádzajúca
1/5
1/5