Vstupné portály

Radničné námestie 1

Radničné námestie 1

Dolná Ružová 6

Dolná Ružová 6

Dolná Ružová 6 - detail

Dolná Ružová 6 - detail

Dolná Ružová 7

Dolná Ružová 7

Dolná Ružová 10

Dolná Ružová 10

Dolná Ružová 9

Dolná Ružová 9

Dolná Ružová 8

Dolná Ružová 8

Námestie sv. Trojice 24

Námestie sv. Trojice 24

Námestie sv. Trojice 24 - detail

Námestie sv. Trojice 24 - detail

Námestie sv. Trojice 24 - detail

Námestie sv. Trojice 24 - detail

Námestie sv. Trojice 24 - detail

Námestie sv. Trojice 24 - detail

Námestie sv. Trojice 15/3

Námestie sv. Trojice 15/3

Antona Pécha 8

Antona Pécha 8

Antona Pécha 8 - detail

Antona Pécha 8 - detail

Antona Pécha 2

Antona Pécha 2

Jána Palárika 7

Jána Palárika 7

Kammerhofská 2

Kammerhofská 2

Andreja Kmeťa 2

Andreja Kmeťa 2

Andreja Kmeťa 2 - detail

Andreja Kmeťa 2 - detail

Kammerhofská 4

Kammerhofská 4

Námestie svätej Trojice 2

Námestie svätej Trojice 2

Centrálka - Nám. Sv. Trojice 22

Centrálka - Nám. Sv. Trojice 22

Centrálka - Nám. Sv. Trojice 22

Centrálka - Nám. Sv. Trojice 22