Klinger


Klinger naprojektoval a aj postavil Jozef Kornel Hell. Ako funkčná sa spomína prvý raz už v roku 1765. Pôvodne postavená nádrž bola menšia, než ako ju poznáme v súčasnosti. V roku 1829 bola hrádza rozobraná a následne v roku 1829 - 1833 materiál z nej poslúžil k výstavbe novej vodnej nádrže Klinger. Tá bola o väčšia a postavená nižšie v údolí. Vodná nádrž Klinger slúžila pre potreby šachty Ondrej, Maximilián a Zigmund. V rokoch od 1913 aj pre potreby Tabakovej fabriky na kropenie tabaku.


Informácie o tajchu: Klinger

Kategória: Banskoštiavnické

Poloha: 48.451429, 18.883396 Ukáž na Google mapách

nadmorská výška: 685,51 m n. m.

1) Údaje uvádzané v literatúre
Šírka hrádze: 6,5 m
Dĺžka hrádze: 135 m
Výška hrádze: 18,70 m
Objem: 132 000 m3
Maximálna hĺbka: 21,3 m
Plocha: -
2) Údaje získané z terénu
Šírka hrádze: -
Dĺžka hrádze: -
Výška hrádze: -
Objem: -
Maximálna hĺbka: -
Plocha: -

Fotografie objektu: Klinger

Klinger

Klinger

Klinger

Klinger

Klinger

Klinger

Klinger

Klinger

Klinger

Klinger

Klinger

Klinger

Klinger

Klinger

Klinger

Klinger

26.10.2016

26.10.2016

9.8.2015

9.8.2015

26.11.2016

26.11.2016

26.11.2016

26.11.2016

26.11.2016

26.11.2016

26.11.2016

26.11.2016