Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica
Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Banky – evanjelický cintorín

Cintorín je v súčasnej dobe nenápadne zakomponovaný do prostredia, väčšina pôvodných hrobov zanikla, alebo sú po nich len drobné náznaky v teréne. Takmer celá plocha cintorína je porastená stromami.