Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Banskoštiavnické nárečie

Banská Štiavnica je banícky región, kde sa v priebehu mnohých rokov ustálili a udomácnili rôzne netypické výrazy, slová a slovné spojenia. Mnohé z nich bežne počujeme na ulici, v obchode, či doma. Mnohé však upadajú do zabudnutia. Zozbierané slová tvoria slovník tohto nárečia.