Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica
Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Botanická záhrada

Botanická záhrada

Zakladateľ botanickej záhrady v Banskej Štiavnici je Rudolf Feistmantl, profesor lesníctva, ktorý pre potreby Lesníckeho ústavu v roku 1838 zabezpečil kúpu budovy zvanej Fortúna a priľahlé pozemky. Na týchto pozemkoch v rokoch 1838 – 1839 vysadil prvé dreviny. Do roku 1844 bolo v dolnej časti botanickej záhrady vysadených takmer 500 sadeníc domácich i cudzokrajných stromov a kríkov. Pre návštevníkov mesta a verejnosť je zvlášť atraktívna časť botanickej záhrady založená v roku 1859, kedy boli v areáli budov Baníckej a Lesníckej akadémie vysadené prvé sadenice zaujímavých drevín. K prvým vysadeným drevinám patrila borovica lesná a niekoľko stromov z tejto výsadby môžeme stále obdivovať aj dnes. Do dnešnej podoby sa táto záhrada začala formovať po roku 1868 zásluhou pomocného profesora Ferdinanda Illésa, ktorý zabezpečil vysadenie celých skupín domácich drevín a záhradu sprístupnil návštevníkom vybudovaním siete chodníkov a uličiek. V roku 1880 profesor Ľudovít Fekete zostavil projekt vysadenia botanickej záhrady cudzokrajnými drevinami a v tomto období boli na území botanickej záhrady vysadené dreviny ako sekvojovec mamutí, céder libanonský... Podľa inventarizácie drevín z roku 1896 bolo v botanickej záhrade vysadených 524 druhov domácich a cudzokrajných drevín. Celková plocha botanickej záhrady je 3,545 ha a v súčasnosti tu môžeme vidieť 220 druhov drevín. Botanickú záhradu spravuje stredná lesnícka škola.

 

M. Lichner: Banská Štiavnica