Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Botanická záhrada

Botanická záhrada

Zakladateľ botanickej záhrady v Banskej Štiavnici je Rudolf Feistmantl, profesor lesníctva, ktorý pre potreby Lesníckeho ústavu v roku 1838 zabezpečil kúpu budovy zvanej Fortúna a priľahlé pozemky. Na týchto pozemkoch v rokoch 1838 – 1839 vysadil prvé dreviny. Do roku 1844 bolo v dolnej časti botanickej záhrady vysadených takmer 500 sadeníc domácich i cudzokrajných stromov a kríkov. Pre návštevníkov mesta a verejnosť je zvlášť atraktívna časť botanickej záhrady založená v roku 1859, kedy boli v areáli budov Baníckej a Lesníckej akadémie vysadené prvé sadenice zaujímavých drevín. K prvým vysadeným drevinám patrila borovica lesná a niekoľko stromov z tejto výsadby môžeme stále obdivovať aj dnes. Do dnešnej podoby sa táto záhrada začala formovať po roku 1868 zásluhou pomocného profesora Ferdinanda Illésa, ktorý zabezpečil vysadenie celých skupín domácich drevín a záhradu sprístupnil návštevníkom vybudovaním siete chodníkov a uličiek. V roku 1880 profesor Ľudovít Fekete zostavil projekt vysadenia botanickej záhrady cudzokrajnými drevinami a v tomto období boli na území botanickej záhrady vysadené dreviny ako sekvojovec mamutí, céder libanonský... Podľa inventarizácie drevín z roku 1896 bolo v botanickej záhrade vysadených 524 druhov domácich a cudzokrajných drevín. Celková plocha botanickej záhrady je 3,545 ha a v súčasnosti tu môžeme vidieť 220 druhov drevín. Botanickú záhradu spravuje stredná lesnícka škola.

 

M. Lichner: Banská Štiavnica