Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Cintorín Banská Belá

Cintorín obce Banská Belá. Ide o pomerne veľký cintorín v ktorom sa nachádza kaplnka so zvonicou a urnový háj.

5.8.2021