Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica
Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Cintorín Banská Belá

Cintorín obce Banská Belá. Ide o pomerne veľký cintorín v ktorom sa nachádza kaplnka so zvonicou a urnový háj.

Dušičky 2022