Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Cintorín Frauenberg

Najstarší cintorín z cintorínov v okolí Banskej Štiavnice Frauenberg, umiestnený na vrchu Frauenberg za neskorogotickým kostolom Panny Márie Snežnej. Pôvodne gotickú kaplnku zasvätenú Panne Márii Snežnej dal postaviť gróf Erasmus Rössel v roku 1512. V roku 1580 bola kaplnka rozšírená na náklady mesta. Kostol sa používal na sakrálne účely do roku 1945, kedy bol počas oslobodzovania mesta poškodený, hlavne jeho uličná fasáda s drevenou vežičkou. V súčasnosti je kaplnka využívaná ako dom smútku. Frauenberský cintorín je delený múrom, pôvodným pozostatkom protitureckého opevnenia, na dolnú a hornú časť.

Sviatok všetkých svätých 2016
Sviatok všetkých svätých 2018
Sviatok všetkých svätých 2016
Sviatok všetkých svätých 2016