Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica
Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Cintorín Frauenberg

Najstarší cintorín z cintorínov v okolí Banskej Štiavnice Frauenberg, umiestnený na vrchu Frauenberg za neskorogotickým kostolom Panny Márie Snežnej. Pôvodne gotickú kaplnku zasvätenú Panne Márii Snežnej dal postaviť gróf Erasmus Rössel v roku 1512. V roku 1580 bola kaplnka rozšírená na náklady mesta. Kostol sa používal na sakrálne účely do roku 1945, kedy bol počas oslobodzovania mesta poškodený, hlavne jeho uličná fasáda s drevenou vežičkou. V súčasnosti je kaplnka využívaná ako dom smútku. Frauenberský cintorín je delený múrom, pôvodným pozostatkom protitureckého opevnenia, na dolnú a hornú časť.

3.2.2023
Cintorín Frauenberg
Topenie snehu na jar 2019
21.1.2017