Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Cintorín Lazaret

Cintorín Lazaret sa nachádza pomedzi ďalšími cintorínmi: Evanjelický cintorín nad Klopačkou a Cintorín za Piarskou bránou – Panský. Na jeho ploche nájdeme niekoľko starých hrobov a pamatníkov obetí slovenského národného povstania. Cintorín sa svojim západným rohov dotýka Piargskej Brány a ďalej západnou a severozápadnou časťou je ohraničený múrom. Tento múr je pozostatkom protitureckých mestských hradieb.

Cintorín Lazaret
Cintorín Lazaret
Cintorín Lazaret
Kaplnka v cintoríne Lazaret