Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica
Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Cintorín Lazaret

Cintorín Lazaret sa nachádza pomedzi ďalšími cintorínmi: Evanjelický cintorín nad Klopačkou a Cintorín za Piarskou bránou – Panský. Na jeho ploche nájdeme niekoľko starých hrobov a pamatníkov obetí slovenského národného povstania. Cintorín sa svojim západným rohov dotýka Piargskej Brány a ďalej západnou a severozápadnou časťou je ohraničený múrom. Tento múr je pozostatkom protitureckých mestských hradieb.

Jar v cintoríne (15.4.2018)
Kaplnka v cintoríne Lazaret
Kaplnka v cintoríne Lazaret
21.12.2016