Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Cintorín Štiavnické Bane

Väčší z dvoch cintorínov, ktoré sa nachádzajú v obci Štiavnické Bane (Pozrieť druhý menši cintorín v obci Štiavnické Bane). Tento cintorín leží pri hlavnej ceste č. 524. Nachádza sa v ňom viac, ako 600 hrobových miest, dom smútku, Božia muka v podobe kríža vo východnej časti a jeden väčší monument v jeho západnej časti – bližšie k tajchu Vindšachta. Monument je možné vidieť aj na historických fotografiách.