Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica
Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Cintorín Štiavnické Bane

Väčší z dvoch cintorínov, ktoré sa nachádzajú v obci Štiavnické Bane (Pozrieť druhý menši cintorín v obci Štiavnické Bane). Tento cintorín leží pri hlavnej ceste č. 524. Nachádza sa v ňom viac, ako 600 hrobových miest, dom smútku, Božia muka v podobe kríža vo východnej časti a jeden väčší monument v jeho západnej časti – bližšie k tajchu Vindšachta. Monument je možné vidieť aj na historických fotografiách.

29.10.2021
Dušičky 2023
Dušičky 2022