Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica
Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Cintorín za Piargskou bránou – Panský

Cintorín, ktorý už v názve naznačuje, že tu nájdeme pochovaných najviac bohatých a vplyvných osobností. Sú tam pochovaní napr. Anton Péch, prof. Schwarz, mešťanostovia Očovský, Goldbrunner, rodina Berks, Tóth Imre a iní. V západnej časti je urnový háj, kde nájdeme pochovaných napr. J. Augusta, J. Bruner, M. Kapusta a ďalší...Z cintorína sa tiež naskytá krásny pohľad na Nový Zámok a Kalváriu.

júl 2022
29.10.2022
3.2.2023