Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica
Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Cintoríny v Hodruši

V katolíckom cintoríne sa nachádza kostol sv. Petra a Pavla. Pochádza z r. 1500, postavený bol v neskorogotickom slohu, ale interiér a jeho výzdoba nesú prvky neskoršieho baroka. Hlavný vstup do neho tvorí brána renesančného slohu, s kamennou tabuľou a latinsko-nemeckým nápisom: „Čo ste teraz vy, boli sme aj my. Čo sme teraz my, budete aj vy! Pamätajte: prach ste a v prach sa obrátite!“. V jeho susedstve severne sa nachádza evanjelický cintorín.