Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica
Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Cintoríny v Prenčove

Obec Prenčov má dva cintoríny: Evanjelický a katolícky. V rámci mapového geoportálu obce sú spracované obidva cintoríny v digitálnej podobe. Aplikácia umožňuje prezeranie hrobových miest, vrátane zobrazenia detailov o konkrétnom hrobovom mieste: číslo hrobu, meno, rok narodenia, rok úmrtia, nájomca a fotografia hrobu.

Katolícky cintorín (otvoriť aplikáciu v novom okne)

Evanjelický cintorín (otvoriť aplikáciu v novom okne)