Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica
Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Na Petra a Pavla každoročne sneží

Obr. I. Lackovič

« späť na divy Banskej Štiavnice

A nie je to výmysel. V Banskej Štiavnici na Petra a Pavla skutočne sneží, hoci vieme, že Peter a Pavol sú v kalendári v mesiaci jún, konkrétne 29. V tomto prípade ide o sochy týchto svätcov na kostole Nanebovzatia Panny Márie. Ak v Štiavnici sneží, vždy sneží aj na tieto sochy a preto na Petra a Pavla každoročne sneží.