Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica
Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Vežové hodiny s ručičkami opačne

Obr. I. Lackovič

« späť na divy Banskej Štiavnice

Malá ručička bežne označuje hodiny a veľká minúty. Hodiny na veži radnice to však majú presne opačne. Tento div vznikol v priebehu 18 storočia, pri prestavbe radnice. Pre tento div kolujú viaceré možne vysvetlenia: Hodinár pochádzal z kraja, kde takéto inštalovanie bolo zaužívané – najmä v oblastiach s vysokým percentom nemeckej populácie. Druha možnosť je, že hodiny inštaloval učeň, ktorý si ručičky jednoducho poplietol.