Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica
Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Živé hodiny

Obr. I. Lackovič

« späť na divy Banskej Štiavnice

V 17. storočí pri ohrození Štiavnice Turkami bola na veži Nového Zámku zriadená trvalá pozorovateľňa. Ako znak, že skutočne pozorujú priľahlé okolie museli každých 15 minút trúbiť. Toto trúbenie znamenalo, že nič nehrozí. Trúbenie dnes symbolizuje automat, ktorý v letnej turistickej sezóne každých 15 minút pripomína niekdajšie živé hodiny.