Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Dolný cintorín na Štefultove

Plochou najväčší cintorín na Štefultove. Je tu pochovaných viacero osobností (kňazi František Fabián, Ján Magula). V tomto cintoríne sa nachádza aj tzv. Božia muka v podobe veľkého dreveného kríža a tiež väčšia hrobka neznámej rodiny z 19. storočia.

Dolný cintorín na Štefultove
29.1.2017
Sviatok všetkých svätých 2016
Sviatok všetkých svätých 2016