Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Evanjelický cintorín na Zvonovom vŕšku

Evanjelický cintorín na Zvonovom vŕšku je prírodný cintorín, hroby sú radené v radoch s ohľadom na morfológiu terénu. Mnohé hroby sú bez identifikácie a v súčasnej dobe majú formu vyvýšenín. Texty na náhrobkoch sú najmä v slovenčine, ale tiež maďarčine, nemčine a biblickej češtine. Evidencia hrobov je neúplná. Vchod do cintorína je tvorený bránou s nadpisom Brána pokoja. V severnej časti cintorína sa nachádza malá zvonica.

21.1.2017
21.1.2017
8.8.2017
8.8.2017