Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica
Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Evanjelický cintorín na Zvonovom vŕšku

Evanjelický cintorín na Zvonovom vŕšku je prírodný cintorín, hroby sú radené v radoch s ohľadom na morfológiu terénu. Mnohé hroby sú bez identifikácie a v súčasnej dobe majú formu vyvýšenín. Texty na náhrobkoch sú najmä v slovenčine, ale tiež maďarčine, nemčine a biblickej češtine. Evidencia hrobov je neúplná. Vchod do cintorína je tvorený bránou s nadpisom Brána pokoja. V severnej časti cintorína sa nachádza malá zvonica.

21.1.2017
Evanjelický cintorín na Zvonovom vŕšku
21.1.2017
8.8.2017