Evanjelický cintorín nad Klopačkou

Na tomto cintoríne sú pochované mnohé významné osobnosti. Na tomto cintoríne nájdeme hrob Gerszö Mária, ktorá inšpirovala Sládkoviča k napísaniu diela Marína. Vstupná brána do cintorína smerom od Klopačky je kováčske dielo z dielne Karola Fizély-ho, ktorý je tu tiež pochovaný. Viaceré náhrobky a hroby majú charakter historicko-umelecký. Ak plánujete návštevu cintorína, stiahnite si mapku určenú pre tlač vo formáte PDF so znázornením významných hrobov.

Pozrieť tiež: Štefan Kinka: Hroby významných dejateľov

Evanjelický cintorín nad Klopačkou

Evanjelický cintorín nad Klopačkou