Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica
Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Knižnica - chýbajúce

Hľadáme staré publikácie s informáciami týkajúcimi sa Banskej Štiavnice a okolia pre obohatenie našej existujúcej zbierky. Ak disponujete publikáciou, ktorá je tu uvedená a vedeli by ste nám ju na pár dní požičať, prosíme kontaktujte nás. Ďakujeme.

60 rokov telovýchovy a športu v Dolných Hámroch

60 rokov telovýchovy a športu v Dolných Hámroch

Banská Štiavnica - pamiatkový ústav Bratislava

Banská Štiavnica - pamiatkový ústav Bratislava

Jozef Labuda: Slovensko v čase tureckej expanzie.

Jozef Labuda: Slovensko v čase tureckej expanzie.

História Piargu. Štiavnické Bane. Jozef Ivanič

História Piargu. Štiavnické Bane. Jozef Ivanič

Dejiny jezuitov v Banskej Štiavnici. Príspevok k náboženským dejinám mesta od XVI. storočia do konca XVIII. storočia

Dejiny jezuitov v Banskej Štiavnici. Príspevok k náboženským dejinám mesta od XVI. storočia do konca XVIII. storočia

Emil Coplák: Príbehy Štiavnického regiónu

Emil Coplák: Príbehy Štiavnického regiónu

Svätý Anton: Vitajte v kaštieli vo Svätom Antone. Monika Maňkovská, Mária Ďurianová

Svätý Anton: Vitajte v kaštieli vo Svätom Antone. Monika Maňkovská, Mária Ďurianová

Andrej Kmeť - sitniansky rytier. Jozef Labuda

Andrej Kmeť - sitniansky rytier. Jozef Labuda

Termálne pramene v Sklených Tepliciach. Ladislav Máčaj.

Termálne pramene v Sklených Tepliciach. Ladislav Máčaj.

Vademekum k pamiatkam Banskej Štiavnice II. SPrievodca sbierkami mestského a župného muzea.

Vademekum k pamiatkam Banskej Štiavnice II. SPrievodca sbierkami mestského a župného muzea.

Soupis lomů ČSR. Okres Banská Štiavnica, 1934

Soupis lomů ČSR. Okres Banská Štiavnica, 1934

Sitno a jeho široké okolie. Andrej Kmeť

Sitno a jeho široké okolie. Andrej Kmeť

Vývoj banských máp a meracích prístrojov - Jozef Vozár

Vývoj banských máp a meracích prístrojov - Jozef Vozár

Banská Hodruša. Vít Priesol

Banská Hodruša. Vít Priesol

III. výročná zpráva Čsl. štát. učitelského ústavu 1930 - 1931

III. výročná zpráva Čsl. štát. učitelského ústavu 1930 - 1931

II. výročná zpráva Čsl. štát. učitelského ústavu 1928 - 1929; 1929 - 1930

II. výročná zpráva Čsl. štát. učitelského ústavu 1928 - 1929; 1929 - 1930

Banícke školstvo na Slovensku do založenia Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici. Miroslav Kamenický

Banícke školstvo na Slovensku do založenia Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici. Miroslav Kamenický

Jozef Kollár - výber z tvorby

Jozef Kollár - výber z tvorby

Jubilejná ročná zpráva desiata československého státneho reálneho gymnázia Andreja Kmeťa

Jubilejná ročná zpráva desiata československého státneho reálneho gymnázia Andreja Kmeťa

Banská Štiavnica 7x7

Banská Štiavnica 7x7

Miloš Krchňavý, Vít Priesol: História sakrálnych objektov v obci Hodruša-Hámre

Miloš Krchňavý, Vít Priesol: História sakrálnych objektov v obci Hodruša-Hámre

Edmond Qwerk - súborné dielo 1955

Edmond Qwerk - súborné dielo 1955

50 rokov obuvníckeho družstva v Banskej Štiavnici

50 rokov obuvníckeho družstva v Banskej Štiavnici

Peter Cengel a Karol Balážfy: Železiarsky hámor v Štefultove, Banská Štiavnica

Peter Cengel a Karol Balážfy: Železiarsky hámor v Štefultove, Banská Štiavnica

« predchádzajúca
1/2
1/2