Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica
Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Knižnica - chýbajúce

Hľadáme staré publikácie s informáciami týkajúcimi sa Banskej Štiavnice a okolia pre obohatenie našej existujúcej zbierky. Ak disponujete publikáciou, ktorá je tu uvedená a vedeli by ste nám ju na pár dní požičať, prosíme kontaktujte nás. Ďakujeme.

Banská Hodruša. Vít Priesol

Banská Hodruša. Vít Priesol

III. výročná zpráva Čsl. štát. učitelského ústavu 1930 - 1931

III. výročná zpráva Čsl. štát. učitelského ústavu 1930 - 1931

II. výročná zpráva Čsl. štát. učitelského ústavu 1928 - 1929; 1929 - 1930

II. výročná zpráva Čsl. štát. učitelského ústavu 1928 - 1929; 1929 - 1930

Banícke školstvo na Slovensku do založenia Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici. Miroslav Kamenický

Banícke školstvo na Slovensku do založenia Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici. Miroslav Kamenický

Jozef Kollár - výber z tvorby

Jozef Kollár - výber z tvorby

Jubilejná ročná zpráva desiata československého státneho reálneho gymnázia Andreja Kmeťa

Jubilejná ročná zpráva desiata československého státneho reálneho gymnázia Andreja Kmeťa

Banská Štiavnica 7x7

Banská Štiavnica 7x7

Miloš Krchňavý, Vít Priesol: História sakrálnych objektov v obci Hodruša-Hámre

Miloš Krchňavý, Vít Priesol: História sakrálnych objektov v obci Hodruša-Hámre

Edmond Qwerk - súborné dielo 1955

Edmond Qwerk - súborné dielo 1955

50 rokov obuvníckeho družstva v Banskej Štiavnici

50 rokov obuvníckeho družstva v Banskej Štiavnici

Peter Cengel a Karol Balážfy: Železiarsky hámor v Štefultove, Banská Štiavnica

Peter Cengel a Karol Balážfy: Železiarsky hámor v Štefultove, Banská Štiavnica

Ladislav Sombathy a kol. Štiavnickô nárečia

Ladislav Sombathy a kol. Štiavnickô nárečia

Stredná priemyselná škola chemická 1921 - 1961

Stredná priemyselná škola chemická 1921 - 1961

Staviame Trať mládeže

Staviame Trať mládeže

Emil O. Bakoš: Edmund Qwerk - hrdina našej doby

Emil O. Bakoš: Edmund Qwerk - hrdina našej doby