Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica
Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

História vs. súčasnosť

Čo sa v priebehu rokov zmenilo na nepoznanie? Čo sa zachovalo v nezmenenej podobe? Zaujímavá nadstavba historických fotografií mesta Banská Štiavnica. Historické pohľady porovnané so stavom v súčasnosti (roky 2014, 2015, 2016). Nové pohľady sa postupne dopĺňajú.

Pozrieť všetko

Historická fotografia č. 3377
Súčasná fotografia