História vs. súčasnosť

Kliknite na historickú fotku a pozrite, čo sa zmenilo!

Bývalá budova chlapčenskej školy z roku 1905. Foto: Archív Obecného úradu v Banskej Belej
 Foto: S. Protopopov.
Viadukt v Halči
Spomienka pri pamätnom náhrobnom kameni Sládkovičovej Maríny. Foto: Facebook, Ľ. Dupal. Rok cca 1970
1970
János Breznyik
« predchádzajúca
1/6
1/6