Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica
Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

História vs. súčasnosť

Kliknite na historickú fotku a pozrite, čo sa zmenilo!

Štáb plk. Šnejdárka pod Kalváriou - jún 1919
Pamatník Karola Wagnera, postavený okolo roku 1900
1899
Banská Belá okolo roku 1907
Spomienka pri pamätnom náhrobnom kameni Sládkovičovej Maríny. Foto: Facebook, Ľ. Dupal. Rok cca 1970
Spomienka pri pamätnom náhrobnom kameni Sládkovičovej Maríny. Foto: Facebook, Ľ. Dupal. Rok cca 1970
Spomienka pri pamätnom náhrobnom kameni Sládkovičovej Maríny. Foto: Facebook, Ľ. Dupal. Rok cca 1970
Spomienka pri pamätnom náhrobnom kameni Sládkovičovej Maríny. Foto: Facebook, Ľ. Dupal. Rok cca 1970
Pamätná doska Jána Pischla
Foto: Anna Dvoráčková. Moji rodičia na Hodrušskom tajchu 1933
Cintorínsky kostol sv. Petra a Pavla - pohľadnica od S. Protopopova. Foto: Gabriela Vizárová rod. Ciblíková
Brána hodrušského cintorína v roku 1975. Foto: Gabriela Vizárová rod. Ciblíková
Foto: Facebook / Paťa Patvárošová: Hasiči pred pamätníkom padlých na Bankách
Foto: Facebook Paťa Patvárošová - rok1977