Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica
Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Horný cintorín na Štefultove

Horný cintorín na Štefultove je rozlohou najmenší z troch cintorínov v tejto oblasti. Nachádza sa pri tzv. Suchom tajchu. V tomto cintoríne nájdeme malú zvonicu s márnicou, tzv. Božiu muku v podobe veľkého dreveného kríža. V jeho južnej časti sú viaceré staré náhrobky a pozostatky hrobov s umeleckou, alebo historickou hodnotou.

29.1.2017
Horný cintorín na Štefultove
26.10.2017
Horný cintorín na Štefultove