Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Horný cintorín na Štefultove

Horný cintorín na Štefultove je rozlohou najmenší z troch cintorínov v tejto oblasti. Nachádza sa pri tzv. Suchom tajchu. V tomto cintoríne nájdeme malú zvonicu s márnicou, tzv. Božiu muku v podobe veľkého dreveného kríža. V jeho južnej časti sú viaceré staré náhrobky a pozostatky hrobov s umeleckou, alebo historickou hodnotou.

Horný cintorín na Štefultove
29.1.2017
29.1.2017
29.1.2017