Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica
Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Kalvária Banská Štiavnica

Pozrieť tiež Virtuálnu krížovú cestu kalváriou v Banskej Štiavnici

Orientačný plán Kalvárie v Banskej Štiavnici (Kresba © Iveta Chovanová)

Virtuálna kalvária je interaktívna on-line aplikácia, ktorej poslaním je pomôcť záujemcom orientovať sa v komplexe kalvárie v Banskej Štiavnici. Séria 3D vizualizácií, fotografií a textových informácií poskytuje základný prehľad o jednotlivých objektoch a ich polohe.

Začnite virtuálnu prehliadku kalvárie kliknutím na zvolený objekt, ktorý sa nachádza na pláne, alebo tlačidlom nižšie.

Spustiť