Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica
Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Ježiš sa lúči so svojou matkou

Súčasný pohľadZima 2022 2016

Objekt: 1 / 25


Ježiš sa lúči so svojou matkou | Foto: © Martin Marenčin

Scéna úvodného zastavenia znázorňuje odchod Ježiša z rodičovského domu v Nazarete. Ježiš opúšťa domov, Matku a vydáva sa na vykupiteľskú cestu, ktorá znamená začiatok jeho verejného účinkovania. Štyri korunované hlavy v pozadí reliéfu symbolizujú štyri končiny sveta, ktoré túžobne čakajú na vykúpenie.

PROROCTVO

Výjav na reliéfe napĺňa aj Jeremiásovo proroctvo o Ježišovi:Opustil som svoj dom, odvrhol svoje dedičstvo, vydal som miláčika, svoj ľud, do rúk jeho nepriateľov. Jer 12, 7

Kaplnku si adoptovali:

Rodiny Půroková a Machariková
Reštaurácia Monarchia
Penzión Nostalgia
portál www.stiavnica.sk

Texty prevzaté z: VOŠKOVÁ, Katarína: Putovanie banskoštiavnickou kalváriou, Spolok Banskej Štiavnice ´91 a Kalvársky fond, 2010.


Fotografie objektu: Ježiš sa lúči so svojou matkou

5.2.2023

5.2.2023