Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Ježiš pred Kajfášom

Súčasný pohľad2016

Objekt: 10 / 25


Ježiš pred Kajfášom | Foto: © Martin Marenčin

Pri treťom pašiovom zastavení sledujeme odsúdenie Ježiša židovským veľkňazom Kajfášom.

PRORORCTVO

Povstávajú pozemskí králi a vladári sa spolčujú proti Pánovi a proti jeho pomazanému Ž 2, 2

EVANJELIUM

Ježiš však mlčal. Veľkňaz mu povedal: Zaprisahám ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si ty Kristus, Boží Syn. Ježiš mu odpovedal: Ty si to povedal, ale hovorím vám: Odteraz uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať na nebeských oblakoch. Vtedy si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal: Rúhal sa! Načo ešte potrebujeme svedkov? Práve teraz ste počuli rúhanie! Čo o tom súdite? Oni odpovedali: Hoden je smrti! Potom mu pľuli do tváre, bili ho po hlave a iní ho tĺkli palicami... Mt 26, 63 - 67

Texty prevzaté z: VOŠKOVÁ, Katarína: Putovanie banskoštiavnickou kalváriou, Spolok Banskej Štiavnice ´91 a Kalvársky fond, 2010.


Fotografie objektu: Ježiš pred Kajfášom

16.4.2020

16.4.2020