Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica
Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Ježiš pred Kajfášom

Súčasný pohľadZima 2022 2016

Objekt: 10 / 25


Ježiš pred Kajfášom | Foto: © Martin Marenčin

Pri treťom pašiovom zastavení sledujeme odsúdenie Ježiša židovským veľkňazom Kajfášom.

PRORORCTVO

Povstávajú pozemskí králi a vladári sa spolčujú proti Pánovi a proti jeho pomazanému Ž 2, 2

EVANJELIUM

Ježiš však mlčal. Veľkňaz mu povedal: Zaprisahám ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si ty Kristus, Boží Syn. Ježiš mu odpovedal: Ty si to povedal, ale hovorím vám: Odteraz uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať na nebeských oblakoch. Vtedy si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal: Rúhal sa! Načo ešte potrebujeme svedkov? Práve teraz ste počuli rúhanie! Čo o tom súdite? Oni odpovedali: Hoden je smrti! Potom mu pľuli do tváre, bili ho po hlave a iní ho tĺkli palicami... Mt 26, 63 - 67

Kaplnku si adoptovali:

Rodina Igora Luptáka z Popradu

Texty prevzaté z: VOŠKOVÁ, Katarína: Putovanie banskoštiavnickou kalváriou, Spolok Banskej Štiavnice ´91 a Kalvársky fond, 2010.


Fotografie objektu: Ježiš pred Kajfášom

16.4.2020

16.4.2020

6.1.2023

6.1.2023

5.2.2023

5.2.2023