Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica
Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Ježiš pred Herodesom

Súčasný pohľadZima 2022 2016

Objekt: 11 / 25


Ježiš pred Herodesom | Foto: © Martin Marenčin

Štvrté pašiové zastavenie – Ježiš pred Herodesom. Po odsúdení Kajfášom Ježiša priviedli do vládneho paláca rímskeho miestodržiteľa Piláta. Pilát sa chcel zbaviť sudcovskej povinnosti vydať na smrť človeka, na ktorom nenašiel nijakej viny. Len čo sa dozvedel, že Ježiš je z Galiley, a teda patrí pod právomoc kráľa Herodesa, poslal ho k nemu. Pri výsluchu sa Herodes nedočkal od Ježiša nijakého zázraku ani odpovede. Dal ho obliecť do bieleho kacírskeho rúcha, vysmial sa mu a poslal ho späť k Pilátovi.

PROROCTVO

Obetoval sa, pretože sám chcel, a neotvoril ústa; ako baránka viedli ho na zabitie a ako ovcu, čo onemie pred svojím strihačom (a neotvoril ústa) Iz 53, 7

EVANJELIUM

Keď Herodes videl Ježiša, veľmi sa zaradoval. Veď už dávno ho chcel vidieť, pretože o ňom počul, a dúfal, že ho uvidí urobiť nejaký zázrak. Doliehal naňho mnohými otázkami, ale on mu neodpovedal. Stáli tam aj veľkňazi a zákonníci a nástojčivo na neho žalovali. Herodes so svojimi vojakmi ním opovrhol, urobil si z neho posmech, dal ho obliecť do žiarivého odevu a poslal ho späť k Pilátovi. Lk 23, 8 - 11

Donátorom zastavenia bol komorský podgróf Bartolomej Ľudovít von Hechengarten, rodák z dediny Oberndorf pri Kitzbühli v Rakúsku, významný banský odborník, ktorý pôsobil v Banskej Štiavnici od roku 1747. Organizátor cesty cisára Františka I. Štefana Lotrinského na stredné Slovensko roku 1751.

Kaplnku si adoptovali:

E. Majková a M. Markovič

Mudr. Zdenka Priputenová, CSc., rod. Miertušová In memoriam

Texty prevzaté z: VOŠKOVÁ, Katarína: Putovanie banskoštiavnickou kalváriou, Spolok Banskej Štiavnice ´91 a Kalvársky fond, 2010.


Fotografie objektu: Ježiš pred Herodesom

Ježiš pred Herodesom

Ježiš pred Herodesom

Ježiš pred Herodesom

Ježiš pred Herodesom

Ježiš pred Herodesom

Ježiš pred Herodesom

Ježiš pred Herodesom

Ježiš pred Herodesom

Ježiš pred Herodesom

Ježiš pred Herodesom

Ježiš pred Herodesom [júl 2016]

Ježiš pred Herodesom [júl 2016]

Ježiš pred Herodesom [júl 2016]

Ježiš pred Herodesom [júl 2016]

Ježiš pred Herodesom [júl 2016]

Ježiš pred Herodesom [júl 2016]

30.6.2015

30.6.2015

29.7.2018

29.7.2018

16.4.2020

16.4.2020

6.1.2023

6.1.2023

« predchádzajúca
1/2
1/2