Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica
Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Bičovanie Ježiša

Súčasný pohľadZima 2022 2016

Objekt: 12 / 25


Bičovanie Ježiša | Foto: © Martin Marenčin

Piate pašiové zastavenie predstavuje scénu bičovania. Na reliéfe je v strede Ježiš, priviazaný o balustrový stĺpik. Okolo neho sú štyria drábi, ktorí ho bijú povrazmi, zväzkom prútov a kyjakom. Jeden dráb ťahá Ježiša za vlasy. V pozadí sa prizerajú dvaja muži a vojak. Reliéf bol zrejme niekoľkokrát opravovaný a pri poslednom reštaurovaní boli mučiace nástroje doplnené podľa kresby reliéfu v Hidvéghyho knihe z roku 1901.

PROROCTVO

Robíš z neho požehnanie pre všetky veky, blažíš ho radosťou pred svojou tvárou. Ž 21, 7

EVANJELIUM

Vtedy Pilát Ježiša vzal a dal ho zbičovať. Jn 19, 1

Zastavenie bolo postavené z darov obchodníka Jakuba Marka-Markiniho, pochádzajúceho z Talianska. V rokoch 1748 – 1750 bol banskoštiavnickým richtárom.

Kaplnku si adoptovali:

Rodiny Ing. V. Karela,
Ing. D. Knoteka,
Ing. J. Dudáša,
Ing. T. Trcku z Bratislavy,
Ing. I. Trcku z Pezinka

Texty prevzaté z: VOŠKOVÁ, Katarína: Putovanie banskoštiavnickou kalváriou, Spolok Banskej Štiavnice ´91 a Kalvársky fond, 2010.


Fotografie objektu: Bičovanie Ježiša

Bičovanie Ježiša

Bičovanie Ježiša

Bičovanie Ježiša

Bičovanie Ježiša

Bičovanie Ježiša

Bičovanie Ježiša

Bičovanie Ježiša

Bičovanie Ježiša

7.7.2018

7.7.2018

16.4.2020

16.4.2020

6.1.2023

6.1.2023

5.2.2023

5.2.2023