Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Bičovanie Ježiša

Objekt: 12 / 25


Bičovanie Ježiša | Foto: © Martin Marenčin

Piate pašiové zastavenie predstavuje scénu bičovania. Na reliéfe je v strede Ježiš, priviazaný o balustrový stĺpik. Okolo neho sú štyria drábi, ktorí ho bijú povrazmi, zväzkom prútov a kyjakom. Jeden dráb ťahá Ježiša za vlasy. V pozadí sa prizerajú dvaja muži a vojak. Reliéf bol zrejme niekoľkokrát opravovaný a pri poslednom reštaurovaní boli mučiace nástroje doplnené podľa kresby reliéfu v Hidvéghyho knihe z roku 1901.

PROROCTVO

Robíš z neho požehnanie pre všetky veky, blažíš ho radosťou pred svojou tvárou. Ž 21, 7

EVANJELIUM

Vtedy Pilát Ježiša vzal a dal ho zbičovať. Jn 19, 1

Zastavenie bolo postavené z darov obchodníka Jakuba Marka-Markiniho, pochádzajúceho z Talianska. V rokoch 1748 – 1750 bol banskoštiavnickým richtárom.

Kaplnku si adoptovali:

Rodiny Ing. V. Karela,
Ing. D. Knoteka,
Ing. J. Dudáša,
Ing. T. Trcku z Bratislavy,
Ing. I. Trcku z Pezinka

Texty prevzaté z: VOŠKOVÁ, Katarína: Putovanie banskoštiavnickou kalváriou, Spolok Banskej Štiavnice ´91 a Kalvársky fond, 2010.


Fotografie objektu: Bičovanie Ježiša

Bičovanie Ježiša

Bičovanie Ježiša

Bičovanie Ježiša

Bičovanie Ježiša

Bičovanie Ježiša

Bičovanie Ježiša

Bičovanie Ježiša

Bičovanie Ježiša

7.7.2018

7.7.2018