Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica
Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Ecce homo a žalár

Súčasný pohľadZima 2022 2016

Objekt: 13 / 25


Poschodová stavba s arkádami bola dejiskom scény, v ktorej Pilát ukazuje zbičovaného Ježiša ľudu. V arkádových oblúkoch na poschodí stáli sochy Piláta, Ježiša a pravdepodobne aj Barabáša. Tieto postavy obrazovo rozširovali obsah situácie pred Ježišovým odsúdením o voľbu, koho má Pilát prepustiť (Ježiša, či Barabáša), ako ju opisujú evanjelisti Matúš, Marek a Ján.

PROROCTVO

Jeruzalemské dcéry, poďte sem, podívajte sa, dcéry sionské, na kráľa Šalamúna s korunou, ktorou ho korunovala jeho matka v deň jeho sobáša, v deň, keď mu srdce napĺňala radosť. Pieseň piesní 3, 11

EVANJELIUM

Zástup vystúpil hore, žiadal si to, čo im Pilát vždy robieval. Ale Pilát sa znova obrátil na nich a spýtal sa: A čo mám teda urobiť s tým, ktorého nazývate kráľom Židov? Vtedy znovu zvolali: Ukrižuj ho! Pilát im povedal: Čo zlého urobil? Oni však ešte hlasnejšie kričali: Ukrižuj ho! Vtedy Pilát, aby vyhovel ľudu, prepustil Barabbáša, no Ježiša dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali. Mk 15, 8; 12 - 15

Donátorom zastavenia boli významné banskoštiavnické rodiny, ktorých príslušníci v 18. Storočí zastávali popredné funkcie v správe mesta – napr. rodina Gruberovcov a rodina Krečmáriovcov.

Kaplnku si adoptovali:

Ing. Ján Ivanič, od roku 2001 čestný občas mesta Banská Štiavnica, obnovené s podporou Nadácie VÚB

Texty prevzaté z: VOŠKOVÁ, Katarína: Putovanie banskoštiavnickou kalváriou, Spolok Banskej Štiavnice ´91 a Kalvársky fond, 2010.


Fotografie objektu: Ecce homo a žalár

Ecce homo a žalár

Ecce homo a žalár

Ecce homo a žalár

Ecce homo a žalár

Ecce homo a žalár

Ecce homo a žalár

Ecce homo a žalár

Ecce homo a žalár

Ecce homo a žalár

Ecce homo a žalár

Ecce homo a žalár [júl 2016]

Ecce homo a žalár [júl 2016]

Ecce homo a žalár [júl 2016]

Ecce homo a žalár [júl 2016]

Ecce homo a žalár [júl 2016]

Ecce homo a žalár [júl 2016]

Ecce homo a žalár [júl 2016]

Ecce homo a žalár [júl 2016]

Ecce homo a žalár [júl 2016]

Ecce homo a žalár [júl 2016]

Ecce homo a žalár [október 2016]

Ecce homo a žalár [október 2016]

Ecce homo a žalár [október 2016]

Ecce homo a žalár [október 2016]

« predchádzajúca
1/4
1/4