Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica
Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Ježiš nesie kríž

Súčasný pohľadZima 2022 2016

Objekt: 14 / 25


Ježiš nesie kríž | Foto: © Martin Marenčin

V scéne zastavenia sú obsiahnuté aj ďalšie epizódy spájané s cestou na Kalváriu. Kristus nesie kríž a padá pod jeho ťarchou. Zároveň sa k nemu skláňa sv. Veronika so šatkou, aby mu utrela pot, pričom na šatke je už zobrazený odtlačok Ježišovej tváre. Ľútosť nad Kristom, trpiacim pod ťarchou kríža a útokmi členov vojenského sprievodu, vyjadrujú ženy v pozadí. Dva bránové piliere naznačujú, že sprievod vychádza von z mesta a smeruje ku kalvárii.

PROROCTVO

Vskutku on niesol naše neduhy a našimi bôľmi sa on obťažil... Iz 53, 4

EVANJELIUM

Tak im ho teda vydal, aby ho ukrižovali. Prevzali teda Ježiša. Niesol si kríž a šiel na miesto nazývané Lebka, po hebrejsky Golgota. Jn 19, 16 - 17

Kaplnku si adoptovali:

Roman Cerulík
Antónia Miklíková
K CERO INVEST

Partnerské mesto Banskej Štiavnice Hünenburg (Švajčiarsko)
Ondrej Skladan z Banskej Štiavnice

Texty prevzaté z: VOŠKOVÁ, Katarína: Putovanie banskoštiavnickou kalváriou, Spolok Banskej Štiavnice ´91 a Kalvársky fond, 2010.


Fotografie objektu: Ježiš nesie kríž

Ježiš nesie kríž

Ježiš nesie kríž

Ježiš nesie kríž

Ježiš nesie kríž

Ježiš nesie kríž

Ježiš nesie kríž

Ježiš nesie kríž [júl 2016]

Ježiš nesie kríž [júl 2016]

30.9.2018

30.9.2018

6.1.2023

6.1.2023

6.1.2023

6.1.2023

6.1.2023

6.1.2023

6.1.2023

6.1.2023

5.2.2023

5.2.2023