Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Ježiš nesie kríž

Objekt: 14 / 25


Ježiš nesie kríž | Foto: © Martin Marenčin

V scéne zastavenia sú obsiahnuté aj ďalšie epizódy spájané s cestou na Kalváriu. Kristus nesie kríž a padá pod jeho ťarchou. Zároveň sa k nemu skláňa sv. Veronika so šatkou, aby mu utrela pot, pričom na šatke je už zobrazený odtlačok Ježišovej tváre. Ľútosť nad Kristom, trpiacim pod ťarchou kríža a útokmi členov vojenského sprievodu, vyjadrujú ženy v pozadí. Dva bránové piliere naznačujú, že sprievod vychádza von z mesta a smeruje ku kalvárii.

PROROCTVO

Vskutku on niesol naše neduhy a našimi bôľmi sa on obťažil... Iz 53, 4

EVANJELIUM

Tak im ho teda vydal, aby ho ukrižovali. Prevzali teda Ježiša. Niesol si kríž a šiel na miesto nazývané Lebka, po hebrejsky Golgota. Jn 19, 16 - 17

Kaplnku si adoptovali:

Partnerské mesto Banskej Štiavnice Hünenburg (Švajčiarsko)
Ondrej Skladan z Banskej Štiavnice

Texty prevzaté z: VOŠKOVÁ, Katarína: Putovanie banskoštiavnickou kalváriou, Spolok Banskej Štiavnice ´91 a Kalvársky fond, 2010.


Fotografie objektu: Ježiš nesie kríž

Ježiš nesie kríž

Ježiš nesie kríž

Ježiš nesie kríž

Ježiš nesie kríž

Ježiš nesie kríž

Ježiš nesie kríž

Ježiš nesie kríž [júl 2016]

Ježiš nesie kríž [júl 2016]

30.9.2018

30.9.2018