Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica
Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Ježiša pribíjajú na kríž

Súčasný pohľadZima 2022 2016

Objekt: 15 / 25


Ježiša pribíjajú na kríž | Foto: © Martin Marenčin

Zastavenie predstavujúce pribíjanie Ježiša na kríž. V centre je kríž, na ktorý už pribíjajú Ježišovu nohu a ruku. Ďalšia postava (vpravo hore) vŕta do kríža dieru na pribitie klinca. V pravom rohu sedí plačúci Ján, žena so zopnutými rukami je zrejme Mária. V druhom pláne, v hornej časti reliéfu sú vojaci, medzi nimi jeden na koni, so zvitkom v ruke (stotník) a ďalšie postavy.

PROROCTVO

Obkľučuje ma svorka psov, obstupuje ma tlupa zlosynov. Prebodli mi ruky a nohy, môžem si spočítať všetky svoje kosti. Lež oni si ma premeriavajú a skúmajú; delia si moje šaty a o môj odev hádžu lós. Ž 22, 17 - 19

EVANJELIUM

Bolo okolo šiestej hodiny a nastala po celej zemi tma až do deviatej hodiny. Lk 23, 44

Donátorom zastavenia bol prezident Dvorskej komory vo Viedni gróf Karol Ferdinant Königsegg-Erps, jeden z iniciátorov návštevy cisára Františka I. Štefana Lotrinského v Banskej Štiavnici v roku 1751.

Kaplnku si adoptovali:

Rodina Doc. Ing. Otta Bergera z Bratislavy

Texty prevzaté z: VOŠKOVÁ, Katarína: Putovanie banskoštiavnickou kalváriou, Spolok Banskej Štiavnice ´91 a Kalvársky fond, 2010.


Fotografie objektu: Ježiša pribíjajú na kríž

Ježiša pribíjajú na kríž

Ježiša pribíjajú na kríž

Ježiša pribíjajú na kríž

Ježiša pribíjajú na kríž

Ježiša pribíjajú na kríž

Ježiša pribíjajú na kríž

29.7.2018

29.7.2018

29.7.2018

29.7.2018

29.7.2018

29.7.2018

29.7.2018

29.7.2018

30.9.2018

30.9.2018

7.7.2018

7.7.2018

6.1.2023

6.1.2023

5.2.2023

5.2.2023

« predchádzajúca
1/2
1/2