Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica
Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Horný kostol / ukrižovanie

Súčasný pohľadRekonštrukcia v 20182016

Objekt: 16 / 25


Horný kostol tvorí programové aj kompozičné vyvrcholenie Kalvárie. Vstupný portál je orámovaný stĺpovou architektúrou so znázornením predobrazu Kristovej obety zo Starého zákona. Vľavo sa zachovala kamenná socha Mojžiša s doskami Desatora Božích prikázaní a tyčou, na ktorej bol medený had. Vpravo na podstavci stálo kamenné súsošie Abraháma s Izákom.
Hlavným výjavom interiéru bola scéna Ukrižovania, osadená na kopci postavenom z kusov rudy. Pôvodne ju tvorili tri kríže s telami Ježiša a dvoch lotrov. Pod nimi stáli sochy Panny Márie, apoštola Jána a Márie Magdalény. Scénu dopĺňali nástenné maľby – v pozadí mesto Jeruzalem a panoráma Banskej Štiavnice s vyobrazením Kalvárie. Po stranách sú v iluzívnych rámoch výjavy s udalosťami po ukrižovaní – Snímanie z kríža a Ukladanie do hrobu. Vo vrchole klenby je zobrazený víťazný zmŕtvychvstalý Kristus.

PROROCTVO

Tu Pán povedal Mojžišovi: "Urob medeného hada a vyves ho na žrď! Potom každý kto naň pozrie, ostane nažive. Mojžiš teda urobil medeného hada a vyvesil ho na žrď. A keď niekoho hady uhryzli a on pozrel na medeného hada, ostal nažive. Nm, 8 - 9

EVANJELIUM

Potom, keďže Ježiš vedel, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo Písmo: Som smädný! Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda špongiu nasiaknutú octom na yzopovú palicu a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: Je dokonané! Naklonil hlavu a odovzdal ducha. Jn 19, 28 - 30

Texty prevzaté z: VOŠKOVÁ, Katarína: Putovanie banskoštiavnickou kalváriou, Spolok Banskej Štiavnice ´91 a Kalvársky fond, 2010.


Fotografie objektu: Horný kostol / ukrižovanie

Horný kostol / ukrižovanie

Horný kostol / ukrižovanie

Horný kostol / ukrižovanie

Horný kostol / ukrižovanie

Horný kostol / ukrižovanie

Horný kostol / ukrižovanie

Horný kostol / ukrižovanie

Horný kostol / ukrižovanie

Horný kostol / ukrižovanie

Horný kostol / ukrižovanie

Horný kostol / ukrižovanie

Horný kostol / ukrižovanie

Horný kostol / ukrižovanie

Horný kostol / ukrižovanie

Horný kostol / ukrižovanie

Horný kostol / ukrižovanie

Horný kostol / ukrižovanie

Horný kostol / ukrižovanie

Horný kostol / ukrižovanie

Horný kostol / ukrižovanie

Horný kostol / ukrižovanie

Horný kostol / ukrižovanie

Pohľad na mesto

Pohľad na mesto

« predchádzajúca
1/5
1/5