Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica
Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Svätý hrob

Súčasný pohľad2016

Objekt: 17 / 25


Svätý hrob je symbolicky umiestnený za Horným kostolom. Na rozdiel od všetkých ostatných objektov Kalvárie je orientovaný na východ. Stavba je jednoduchá, zvonku nezdobená. Interiérové steny Svätého hrobu boli pôvodne maľované. Svätý hrob je zhotovený z rudných kameňov z miestnych baní. Pri hrobe so sochou ležiaceho Krista stáli sochy anjelov a žien prinášajúcich vonné masti.
Nad nikou s mŕtvym Ježišovým telom boli umiestnené tri drevené kartuše s latinskými nápismi. Ústredná niesla text:

PASSUS PRO NOBIS
MORTUUS ET SEPULTUS EST.
V preklade: Trpel za nás, zomrel a bol pochovaný.

PROROCTVO

V ten deň bude koreň Jesseho stáť ako zástava národov, budú ho vyhľadávať kmene a jeho príbytok bude slávny. Iz 11, 10

EVANJELIUM

Keď sa skončila sobota, Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Salomé nakúpili voňavé oleje, aby ho išli pomazať. Na úsvite prvého dňa po sobote, hneď po východe slnka prišli k hrobu. Hovorili si medzi sebou: Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu? Keď sa lepšie prizreli, videli, že kameň je už odvalený. Bol totiž veľmi veľký. Vošli do hrobu a napravo videli sedieť mládenca oblečeného do bieleho rúcha. Zľakli sa. No on im povedal: Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, toho ukrižovaného? Niet ho tu — bol vzkriesený. Hľa, miesto, kde ho položili. Mk 16, 1 - 6

Kaplnku si adoptovali:

Dana Kondrótová z Bratislavy
rodina Ing. Milana Minaroviča zo Suchej nad Parnou
Barbora, Marcela a Silvia

Texty prevzaté z: VOŠKOVÁ, Katarína: Putovanie banskoštiavnickou kalváriou, Spolok Banskej Štiavnice ´91 a Kalvársky fond, 2010.


Fotografie objektu: Svätý hrob

16.10.2021

16.10.2021

16.10.2021

16.10.2021

16.10.2021

16.10.2021

16.10.2021

16.10.2021

16.10.2021

16.10.2021

16.10.2021

16.10.2021

16.10.2021

16.10.2021