Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica
Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Obriezka

Súčasný pohľad2016

Objekt: 18 / 25


Obriezka | Foto: © Martin Marenčin

Od Svätého hrobu lemuje chodník sedem zastavení so scénami cyklu Siedmich bolestí Panny Márie, z ktorých prvá predstavuje obriezku. Scéna zastavenia zobrazuje rituálny akt obriezky, vykonaný podľa Starého zákona ôsmy deň po narodení, pri ktorom dostávali chlapci meno. Sviatok Mena Ježiš pripadajúci na 1. januára, patril medzi hlavné sviatky Spoločnosti Ježišovej. Na reliéfnom obraze je ústredná postava malého Ježiška, dve ženské postavy – vľavo Mária, vpravo prorokyňa Anna, bradatý Simeon (pôvodne s nožíkom v ruke) a Jozef, držiaci malého Ježiška.

PROROCTVO

Preto mu dám za údel mnohých a početných dostane za korisť, lebo vylial svoju dušu na smrť a pripočítali ho k hriešnikom. On však niesol hriechy mnohých a prihováral sa za zločincov. Iz 53, 12

EVANJELIUM

Keď uplynulo osem dní a bolo ho treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako bol počatý v matkinom lone. Lk 2, 21

Kaplnku si adoptovali:

Firma Esprit z Banskej Štiavnice

Texty prevzaté z: VOŠKOVÁ, Katarína: Putovanie banskoštiavnickou kalváriou, Spolok Banskej Štiavnice ´91 a Kalvársky fond, 2010.


Fotografie objektu: Obriezka

Obriezka [júl 2016]

Obriezka [júl 2016]

Obriezka [júl 2016]

Obriezka [júl 2016]

Obriezka [júl 2016]

Obriezka [júl 2016]

Obriezka [júl 2016]

Obriezka [júl 2016]

Obriezka [júl 2016]

Obriezka [júl 2016]

Obriezka [júl 2016]

Obriezka [júl 2016]

Obriezka [júl 2016]

Obriezka [júl 2016]

Obriezka [október 2016]

Obriezka [október 2016]

29.7.2018

29.7.2018

16.4.2020

16.4.2020

6.1.2023

6.1.2023

6.1.2023

6.1.2023

« predchádzajúca
1/2
1/2