Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica
Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Útek do Egypta

Súčasný pohľad2016

Objekt: 19 / 25


Útek do Egypta | Foto: © Martin Marenčin

Reliéf je novší, ako ostatné, pochádza z konca 19., alebo začiatku 20. storočia. Scéna na reliéfe vyjadruje dej, ktorý sa odohral v judejskom Betleheme po odchode mudrcov z východu, ktorí vyvolali u kráľa Herodesa obavy, že sa splní proroctvo: A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými miestami Judey, lebo z teba vyjde vojvodca, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael. Mt 2, 6

PROROCTVO

Keď bol Izrael mladý, miloval som ho a z Egypta som povolal svojho syna. Oz 11, 1

EVANJELIUM

Po ich odchode sa Jozefovi zjavil vo sne Pánov anjel a povedal: Vstaň, vezmi dieťatko i jeho matku a uteč do Egypta! Zostaň tam tak dlho, kým ti nepoviem. Herodes bude totiž hľadať dieťatko, aby ho zmárnil. A tak Jozef vstal, vzal za noci dieťatko i jeho matku a odišiel do Egypta. Zostal tam až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo to, čo povedal Pán ústami proroka: Z Egypta som povolal svojho syna. Mt 2, 13 - 15

Kaplnku si adoptovali:

RNDr., JUDr. Hana Vrabcová s rodinou z Bratislavy

Texty prevzaté z: VOŠKOVÁ, Katarína: Putovanie banskoštiavnickou kalváriou, Spolok Banskej Štiavnice ´91 a Kalvársky fond, 2010.


Fotografie objektu: Útek do Egypta

Útek do Egypta [júl 2016]

Útek do Egypta [júl 2016]

Útek do Egypta [júl 2016]

Útek do Egypta [júl 2016]

Útek do Egypta [júl 2016]

Útek do Egypta [júl 2016]

Útek do Egypta [júl 2016]

Útek do Egypta [júl 2016]

Útek do Egypta [júl 2016]

Útek do Egypta [júl 2016]

Útek do Egypta [júl 2016]

Útek do Egypta [júl 2016]

Útek do Egypta [október 2016]

Útek do Egypta [október 2016]

29.7.2018

29.7.2018

29.7.2018

29.7.2018

20.4.2020

20.4.2020