Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Útek do Egypta

Objekt: 19 / 25


Útek do Egypta | Foto: © Martin Marenčin

Reliéf je novší, ako ostatné, pochádza z konca 19., alebo začiatku 20. storočia. Scéna na reliéfe vyjadruje dej, ktorý sa odohral v judejskom Betleheme po odchode mudrcov z východu, ktorí vyvolali u kráľa Herodesa obavy, že sa splní proroctvo: A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými miestami Judey, lebo z teba vyjde vojvodca, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael. Mt 2, 6

PROROCTVO

Keď bol Izrael mladý, miloval som ho a z Egypta som povolal svojho syna. Oz 11, 1

EVANJELIUM

Po ich odchode sa Jozefovi zjavil vo sne Pánov anjel a povedal: Vstaň, vezmi dieťatko i jeho matku a uteč do Egypta! Zostaň tam tak dlho, kým ti nepoviem. Herodes bude totiž hľadať dieťatko, aby ho zmárnil. A tak Jozef vstal, vzal za noci dieťatko i jeho matku a odišiel do Egypta. Zostal tam až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo to, čo povedal Pán ústami proroka: Z Egypta som povolal svojho syna. Mt 2, 13 - 15

Kaplnku si adoptovali:

RNDr., JUDr. Hana Vrabcová s rodinou z Bratislavy

Texty prevzaté z: VOŠKOVÁ, Katarína: Putovanie banskoštiavnickou kalváriou, Spolok Banskej Štiavnice ´91 a Kalvársky fond, 2010.


Fotografie objektu: Útek do Egypta

Útek do Egypta [júl 2016]

Útek do Egypta [júl 2016]

Útek do Egypta [júl 2016]

Útek do Egypta [júl 2016]

Útek do Egypta [júl 2016]

Útek do Egypta [júl 2016]

Útek do Egypta [júl 2016]

Útek do Egypta [júl 2016]

Útek do Egypta [júl 2016]

Útek do Egypta [júl 2016]

Útek do Egypta [júl 2016]

Útek do Egypta [júl 2016]

Útek do Egypta [október 2016]

Útek do Egypta [október 2016]

29.7.2018

29.7.2018

29.7.2018

29.7.2018