Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Diabol pokúša Ježiša

Objekt: 2 / 25


Diabol pokúša Ježiša | Foto: © Martin Marenčin

Výjav na reliéfe znázorňuje Ježiša, keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí postil a v mene celého sveta odolával trojnásobnému pokušeniu: premene kameňov na chleby, lebo: „Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst“, druhýkrát na vrchole chrámu a napokon na vrchole hory, odkiaľ mu diabol pokušiteľ ponúkol všetky kráľovstvá sveta a ich slávu. Mt 4,1-11

PROROCTVO

Z knihy Tobiáša: A keď si neváhal vstať a zanechať jedlo a šiel si pochovať mŕtveho, bol som poslaný k tebe skúšať ťa. Tob. 12, 13

EVANJELIUM

Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby Ho diabol pokúšal. Keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí bol postil, nakoniec vyhladol. Tu pristúpil pokušiteľ a povedal Mu: Ak si Syn Boží, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby! A on odpovedajúc riekol: Je napísané: Človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove, ktoré vychádza skrze ústa Božie. Vtedy ho pojal diabol do svätého mesta a postavil ho na vrch na krýdlo chrámu a povedal mu: Ak si Syn Boží, hoď sa dolu, lebo veď je napísané, že svojim anjelom prikáže o tebe, a vezmú ťa na ruky, aby si neuderil svojej nohy o kameň. A Ježiš mu riekol: Zase je napísané: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha! Opät ho pojal diabol na vrch, veľmi vysoký, a ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu a povedal mu: Toto všetko ti dám, ak padneš a pokloníš sa mi. Vtedy mu povedal Ježiš: Odídi, satane, lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jemu samému budeš svätoslúžiť! Vtedy ho opustil diabol, a hľa, anjeli pristúpili a posluhovali mu. Mt 4, 1 - 11

Kaplnku si adoptovali:

Unimedia, s.r.o.

Texty prevzaté z: VOŠKOVÁ, Katarína: Putovanie banskoštiavnickou kalváriou, Spolok Banskej Štiavnice ´91 a Kalvársky fond, 2010.


Fotografie objektu: Diabol pokúša Ježiša

Diabol pokúša Ježiša

Diabol pokúša Ježiša

Diabol pokúša Ježiša

Diabol pokúša Ježiša

Diabol pokúša Ježiša

Diabol pokúša Ježiša

Diabol pokúša Ježiša

Diabol pokúša Ježiša