Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica
Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Dvanásťročný Ježiš v chráme

Súčasný pohľad2016

Objekt: 20 / 25


Dvanásťročný Ježiš v chráme | Foto: © Martin Marenčin

Výjav zastavenia zobrazuje chvíľu, keď Jozef s Máriou našli dvanásťročného Ježiša v chráme.

PROROCTVO

Nevideli ste toho, ktorého z tej duše milujem? Pieseň piesní 3, 3

EVANJELIUM

Jeho rodičia každoročne putovali do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal dvanásť rokov, tiež sa ta vybrali na sviatky, ako bývalo zvykom. Po uplynutí sviatočných dní, keď sa vracali domov, chlapec Ježiš zostal v Jeruzaleme a jeho rodičia o tom nevedeli. Keďže sa domnievali, že je niekde v sprievode, prešli deň cesty, potom ho hľadali medzi príbuznými a známymi. Keď ho nenašli, vrátili sa do Jeruzalema a hľadali ho tam. Po troch dňoch ho našli v chráme, ako sedí medzi učiteľmi, počúva ich a vypytuje sa. Všetci, čo ho počúvali, boli ohromení jeho rozumnosťou a odpoveďami. Keď ho zbadali, stŕpli od údivu a jeho matka mu povedala: Dieťa moje, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec a ja sme ťa s úzkosťou hľadali. On im odpovedal: Ako to, že ste ma hľadali? Či ste nevedeli, že sa mám zaoberať tým, čo patrí môjmu Otcovi? Lk 2, 41 - 49

Donátorom zastavenia bola rodina Koháriovcov, výzamná uhorská šľachtická rodina sídliaca vo Sv. Antone. Gróf Andrej Jozef Kohári sprevádzal cisára Františka I. Štefana Lotrinského počas návštevy stredoslovenských banských miest v roku 1751.

Kaplnku si adoptovali:

Rodina Pavla Balžanku

Texty prevzaté z: VOŠKOVÁ, Katarína: Putovanie banskoštiavnickou kalváriou, Spolok Banskej Štiavnice ´91 a Kalvársky fond, 2010.


Fotografie objektu: Dvanásťročný Ježiš v chráme

Dvanásťročný Ježiš v chráme

Dvanásťročný Ježiš v chráme

Dvanásťročný Ježiš v chráme

Dvanásťročný Ježiš v chráme

Dvanásťročný Ježiš v chráme

Dvanásťročný Ježiš v chráme

Dvanásťročný Ježiš v chráme

Dvanásťročný Ježiš v chráme

Dvanásťročný Ježiš v chráme [júl 2016]

Dvanásťročný Ježiš v chráme [júl 2016]

Dvanásťročný Ježiš v chráme [júl 2016]

Dvanásťročný Ježiš v chráme [júl 2016]

Dvanásťročný Ježiš v chráme [október 2016]

Dvanásťročný Ježiš v chráme [október 2016]

20.4.2020

20.4.2020

6.1.2023

6.1.2023

5.2.2023

5.2.2023