Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Panna Mária pod krížom

Objekt: 22 / 25


Panna Mária pod krížom | Foto: © Martin Marenčin

Reliéf predstavuje tradičný výjav spod kríža – Panna Mária na ľavej strane, sv. Ján na pravej strane spínajú ruky smerom k ukrižovanému Kristovi. V pozadí sú znázornení traja vojaci, žrebujúci o Ježišov odev.
Preto si medzi sebou povedali: „Netrhajte ho, ale losujme oň, čí bude!“ Aby sa splnilo písmo: „Rozdelili si moje šaty a o môj odev hodili lós.” A vojaci tak urobili. Jn 19, 24

PROROCTVO

"Všetci, čo prechádzate cestou, pozrite a viďte, či je bôľ ako môj bôľ, ktorým som postihnutý, ktorým ma poranil Pán v deň pále svojho hnevu! Nár 1, 12

EVANJELIUM

Keď Ježiš zbadal matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: Žena, hľa, tvoj syn! Potom povedal učeníkovi: Hľa, tvoja matka! A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Jn 19, 26 - 27

Zastavenie dal vybudovať gróf Ignác von Angret. V rokoch 1750 – 1751 vykonával funkciu komorského grófa, bol aj členom Dvorskej komory a Kolégia baníctva a mincovníctva vo Viedni. V roku 1751 sprevádzal na návšteve regiónu Františka I. Štefana Lotrinského.

Kaplnku si adoptovali:

Ing. Mária Svetlíková z Novej Dediny

Texty prevzaté z: VOŠKOVÁ, Katarína: Putovanie banskoštiavnickou kalváriou, Spolok Banskej Štiavnice ´91 a Kalvársky fond, 2010.


Fotografie objektu: Panna Mária pod krížom

Panna Mária pod krížom

Panna Mária pod krížom

Panna Mária pod krížom

Panna Mária pod krížom

Panna Mária pod krížom [júl 2016]

Panna Mária pod krížom [júl 2016]

Panna Mária pod krížom [júl 2016]

Panna Mária pod krížom [júl 2016]

Panna Mária pod krížom [október 2016]

Panna Mária pod krížom [október 2016]

Panna Mária pod krížom [5.11.2016]

Panna Mária pod krížom [5.11.2016]

Panna Mária pod krížom [5.11.2016]

Panna Mária pod krížom [5.11.2016]