Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica
Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Panna Mária pod krížom

Objekt: 22 / 25


Panna Mária pod krížom | Foto: © Martin Marenčin

Reliéf predstavuje tradičný výjav spod kríža – Panna Mária na ľavej strane, sv. Ján na pravej strane spínajú ruky smerom k ukrižovanému Kristovi. V pozadí sú znázornení traja vojaci, žrebujúci o Ježišov odev.
Preto si medzi sebou povedali: „Netrhajte ho, ale losujme oň, čí bude!“ Aby sa splnilo písmo: „Rozdelili si moje šaty a o môj odev hodili lós.” A vojaci tak urobili. Jn 19, 24

PROROCTVO

"Všetci, čo prechádzate cestou, pozrite a viďte, či je bôľ ako môj bôľ, ktorým som postihnutý, ktorým ma poranil Pán v deň pále svojho hnevu! Nár 1, 12

EVANJELIUM

Keď Ježiš zbadal matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: Žena, hľa, tvoj syn! Potom povedal učeníkovi: Hľa, tvoja matka! A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Jn 19, 26 - 27

Zastavenie dal vybudovať gróf Ignác von Angret. V rokoch 1750 – 1751 vykonával funkciu komorského grófa, bol aj členom Dvorskej komory a Kolégia baníctva a mincovníctva vo Viedni. V roku 1751 sprevádzal na návšteve regiónu Františka I. Štefana Lotrinského.

Kaplnku si adoptovali:

Ing. Mária Svetlíková z Novej Dediny

Texty prevzaté z: VOŠKOVÁ, Katarína: Putovanie banskoštiavnickou kalváriou, Spolok Banskej Štiavnice ´91 a Kalvársky fond, 2010.


Fotografie objektu: Panna Mária pod krížom

Panna Mária pod krížom

Panna Mária pod krížom

Panna Mária pod krížom

Panna Mária pod krížom

Panna Mária pod krížom [júl 2016]

Panna Mária pod krížom [júl 2016]

Panna Mária pod krížom [júl 2016]

Panna Mária pod krížom [júl 2016]

Panna Mária pod krížom [október 2016]

Panna Mária pod krížom [október 2016]

Panna Mária pod krížom [5.11.2016]

Panna Mária pod krížom [5.11.2016]

Panna Mária pod krížom [5.11.2016]

Panna Mária pod krížom [5.11.2016]

16.4.2020

16.4.2020