Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica
Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Ježišovo mŕtve telo v lone Matky (Pieta)

Súčasný pohľad2016

Objekt: 23 / 25


Ježišovo mŕtve telo v lone Matky (Pieta) | Foto: © Martin Marenčin

V centre výjavu je Panna Mária sediaca pod krížom s mŕtvym Ježišovým telom v náručí. Na ľavej strane stojí Ján a Mária, manželka Kleofášova, na pravej strane sú postavy Jozefa z Arimatie a Nikodéma. K Ježišovým nohám sa skláňa žialiaca Mária Magdaléna.

PROROCTVO

Kam odišiel tvoj milý, ty, zo žien najkrajšia? Kade sa tvoj milý pobral? Pieseň piesní 6, 1

Donátor zastavenia bol cisár František I. Štefan Lotrinský, ktorý v rámci svojej cesty po banských mestách 6. júna 1751, na sviatok Najsvätejšej Trojice, navštívil aj Kalváriu.

Kaplnku si adoptovali:

Rodina Rajecová z Bratislavy

Texty prevzaté z: VOŠKOVÁ, Katarína: Putovanie banskoštiavnickou kalváriou, Spolok Banskej Štiavnice ´91 a Kalvársky fond, 2010.


Fotografie objektu: Ježišovo mŕtve telo v lone Matky (Pieta)

Ježišovo mŕtve telo v lone Matky (Pieta)

Ježišovo mŕtve telo v lone Matky (Pieta)

Ježišovo mŕtve telo v lone Matky (Pieta)

Ježišovo mŕtve telo v lone Matky (Pieta)

Ježišovo mŕtve telo v lone Matky (Pieta)

Ježišovo mŕtve telo v lone Matky (Pieta)

Ježišovo mŕtve telo v lone Matky (Pieta)

Ježišovo mŕtve telo v lone Matky (Pieta)

Ježišovo mŕtve telo v lone Matky (Pieta) [júl 2016]

Ježišovo mŕtve telo v lone Matky (Pieta) [júl 2016]

Ježišovo mŕtve telo v lone Matky (Pieta) [júl 2016]

Ježišovo mŕtve telo v lone Matky (Pieta) [júl 2016]

Ježišovo mŕtve telo v lone Matky (Pieta) [júl 2016]

Ježišovo mŕtve telo v lone Matky (Pieta) [júl 2016]

16.4.2020

16.4.2020