Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Ježiša pochovávajú

Súčasný pohľad2016

Objekt: 24 / 25


Ježiša pochovávajú | Foto: © Martin Marenčin

Záverečnou scénou a siedmou bolesťou Panny Márie je ukladanie Ježišovho tela do hrobu. Vnútri kamennej hrobky je znázornená skupina osôb: smútiaca Mária, Mária Magdaléna a iná Mária(manželka Kleofášova), Ján a Jozef z Arimatie, stojaci okolo hrobu, Nikodém a ešte jeden muž, ktorý drží Ježiša. Za otvoreným vchodom tmavého priestoru hrobky je v pozadí pohľad na krajinu s tromi krížmi – Golgotu. Reliéf je kamenný, zachovaný a zreštaurovaný.

PROROCTVO

So zločincami mu dali hrob, jednako s boháčom bol v smrti, lebo nerobil násilie, ani podvod nemal v ústach. Iz 53, 9

EVANJELIUM

Potom Jozef z Arimatie, ktorý bol Ježišovým učeníkom — ale tajným zo strachu pred Židmi, — požiadal Piláta, aby mu dovolil sňať Ježišovo telo. Pilát dovolil. Šiel teda a sňal jeho telo. Prišiel aj Nikodém, ten, čo prvý raz navštívil Ježiša v noci, a priniesol asi sto libier myrhy zmiešanej s aloou. Vzali Ježišovo telo a zavinuli ho aj s voňavými masťami do plachiet, ako je u Židov zvykom pochovávať. Na mieste, kde ho ukrižovali, bola záhrada a v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nikto neležal. Tam teda uložili Ježiša, lebo bol prípravný deň Židov a hrob bol blízko. Jn 19, 38 - 42

Donátorom zastavenia bol banskoštiavnický mešťan Ján Ignác Lang. Zastával rozličné funkcie v správe mesta v rokoch 1753 – 1756 a 1766 – 1770 bol sirotským otcom, v rokoch 1773 – 1777 richtárom.

Kaplnku si adoptovali:

Rodina Ing. Michala Galbavého zo Šale

Texty prevzaté z: VOŠKOVÁ, Katarína: Putovanie banskoštiavnickou kalváriou, Spolok Banskej Štiavnice ´91 a Kalvársky fond, 2010.


Fotografie objektu: Ježiša pochovávajú

Ježiša pochovávajú

Ježiša pochovávajú

Ježiša pochovávajú

Ježiša pochovávajú

Ježiša pochovávajú

Ježiša pochovávajú

30.9.2018

30.9.2018