Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica
Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Sedembolestná Panna Mária pod krížom

Súčasný pohľad2016

Objekt: 25 / 25


Socha Sedembolestnej Panny Márie pod krížom, pôvodne kamenným, je osadená na vysokom, volútami zdobenom murovanom podstavci. Je zároveň posledným objektom svätého hrobu. V knižke o Banskoštiavnickej kalvárii od Árpáda Hidvéghyho sa uvádza, že na tomto mieste „stál azda ten svätý kríž na jehož miesto vystavili Kalváriu starodávni štiavnickí veriaci.”
Po obidvoch stranách Sedembolestnej Panny Márie stáli pôvodne kamenné sochy putti s nápisovými kartušami.

PROROCTVO

"Všetci, čo prechádzate cestou, pozrite a viďte, či je bôľ ako môj bôľ, ktorým som postihnutý, ktorým ma poranil Pán v deň pále svojho hnevu! Nár 1, 12

EVANJELIUM

Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma! Mk 8, 34

Súsošie si adoptovali:

rodina Jozefa Urbana zo Smižian

Jonáš, Háta, Kryštof a Tomáš Vicherkoví z Prahy
MUDr. S. Moravčíková Bartko a J. Bartko
M. Cibulová rod. Jányová, narodená v Banskej Belej
darca z Banskej Štiavnice

Texty prevzaté z: VOŠKOVÁ, Katarína: Putovanie banskoštiavnickou kalváriou, Spolok Banskej Štiavnice ´91 a Kalvársky fond, 2010.


Fotografie objektu: Sedembolestná Panna Mária pod krížom

16.4.2020

16.4.2020

5.2.2023

5.2.2023