Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica
Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Kalvária v azyle


Kalvária v azyle je umiestnená v priestoroch Starého zámku. Vystavené sú tam všetky zachránené originály z výzdoby Kalvárie, ktoré predstavujú 17 vzácnych drevených reliéfov z kaplniek a plastík ukrižovaného Ježiša Krista a dvoch lotrov, 3 sochy z objektu žalára a 3 sochy plačúcich žien z Božieho hrobu.


Fotografie objektu: Kalvária v azyle

Kalvária v azyle

Kalvária v azyle

Kalvária v azyle

Kalvária v azyle

Kalvária v azyle

Kalvária v azyle