Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Ježiš umýva nohy apoštolom

Súčasný pohľad2016

Objekt: 3 / 25


Ježiš umýva nohy apoštolom | Foto: © Martin Marenčin

Toto zastavenie predstavuje scénu Umývania nôh apoštolom, ktoré sa odohralo pri Poslednej večeri. Ježiš tým dáva svojim učeníkom príklad postoja lásky k blížnemu a ako si majú navzájom slúžiť. Jn 13, 1 - 15. Zreštaurovaný reliéf zastavenia je z kameňa a zrejme preto nemá orámovanie. Do kamennej mušle pod reliéfom vytekala kedysi z krčahu v Ježišových rukách voda, ktorou sa pútnici osviežovali. Zastavenie bolo totiž na svojom pôvodnom mieste napojené na prameň.

PROROCTVO

Jeho vláda bude veľká a pokoj bude bez konca na Dávidovom tróne a nad jeho kráľovstvom, aby ho upevnil a posilnil právom a spravodlivosťou odteraz až naveky. Horlivosť Pána zástupov to urobí. Iz 9, 6

EVANJELIUM

Ježiš vo vedomí, že mu Otec dal do rúk všetko a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza. Potom nalial vody do umývadla a začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol prepásaný. Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám. Jn 13, 3 - 5; 14 - 15

Kaplnku si adpotovali:

Firmy Accenture a IBM
Ing. A. Čabáková - Kašiarová

Texty prevzaté z: VOŠKOVÁ, Katarína: Putovanie banskoštiavnickou kalváriou, Spolok Banskej Štiavnice ´91 a Kalvársky fond, 2010.


Fotografie objektu: Ježiš umýva nohy apoštolom

Ježiš umýva nohy apoštolom

Ježiš umýva nohy apoštolom

Ježiš umýva nohy apoštolom

Ježiš umýva nohy apoštolom

Ježiš umýva nohy apoštolom

Ježiš umýva nohy apoštolom