Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica
Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Ježiš na Olivovej hore

Súčasný pohľadZima 2022 2016

Objekt: 7 / 25


Ježiš na Olivovej hore | Foto: © Martin Marenčin

Prvé zo siedmych pašiových zastavení. Kristus v modlitbe dobrovoľne prijíma kalich utrpenia na vykúpenie ľudstva. Ježiša, vysileného smrteľnou úzkosťou, povzbudzuje anjel. A kým jeho učeníci spia, v pozadí vidieť, ako prichádza Judáš so skupinou ozbrojencov.

PROROCTVO

Raz dumal som v ľaku nočných preludov, keď na ľudí tuhý spánok chodí. Strach a triaška prišli na mňa vzápätí, až mi rozochveli všetky kosti. Jób 4, 13 - 14
Pane, zachráň ma pre svoje meno a svojou mocou obráň moje právo. Bože, vypočuj moju modlitbu a vypočuj slová mojich úst. Lebo pyšní povstávajú proti mne a násilníci mi striehnu na život, – nechcú mať Boha na očiach. Ž 54, 3 - 5

EVANJELIUM

...kľakol si a modlil sa: "Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich! No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!" Tu sa mu zjavil anjel z neba a posilňoval ho. A on sa v smrteľnej úzkosti ešte vrúcnejšie modlil, pričom mu pot stekal na zem ako kvapky krvi. Lk 22, 41 - 44

Kaplnku si adoptovali:

Štiavničanky Emília a Magda Vášaryové

Texty prevzaté z: VOŠKOVÁ, Katarína: Putovanie banskoštiavnickou kalváriou, Spolok Banskej Štiavnice ´91 a Kalvársky fond, 2010.


Fotografie objektu: Ježiš na Olivovej hore

16.4.2020

16.4.2020

5.2.2023

5.2.2023

5.2.2023

5.2.2023