Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica
Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Sväté schody / Kaplnka Najsvätejšej Trojice

Súčasný pohľadZima 2022 2016

Objekt: 8 / 25


Kriste, v tvojich šľapajách – daj nám konať cestu
Z čnosti k čnosti vždycky výš – až k Božiemu mestu

Vzorom pre túto budovu boli Sväté schody pri Lateránskej bazilike v Ríme, kde 28 stupňov schodiska predstavuje schody vedúce k Pilátovmu palácu. Na štiavnickej Kalvárii je 34 dubových stupňov, ktoré pripomínali 33 a pol roka života Krista. V malých schránkach v osi schodiska boli pôvodne umiestnené relikvie svätých, dovezené z Ríma. Pútnici stúpali po schodoch kolenačky.
Sväté schody ústia do kaplnky 8 – Najsvätejšej Trojice. Súčasť oltára tvoril drevený reliéf s výjavom Najsvätejšej Trojice, ktorý sa prelína s výjavom Nanebovzatia Panny Márie. Zreštaurovaný reliéf je dočasne umiestnený v Kostole sv. Kataríny v historickom centre Banskej Štiavnice. Pri reštaurovaní sa zistilo, že ilúziu živého obrazu mali umocniť aj sklené oči postáv zobrazených na reliéfe. Z oltára sa zachovala len menza. Pôvodné tabernákulum (svätostánok) ani ostatné súčasti oltára sa nezachovali.

Sväté pozostatky, ktoré sú vložené v prostriedku každého schodu nasledujú od vrchu v tomto poriadku:

1. Sv. Petra a Pavla apošt.
2. Sv. Ondreja apošt.
3. Sv. Jakuba apošt.
4. Sv. Tomáša apošt.
5. Sv. Filipa a Jakuba apošt.
6. Sv. Bartolomeja apošt.
7. Sv. Matúša apošt.
8. Sv. Barnabáša apošt.
9. Zo šatky Pána ukrižovaného
10. Zo stĺpu ubičovania
11. Sv. Bonaventuru
12. Sv. Rehora pápeža
13. Sv. Ambróza biskupa
14. Sv. Augustina biskupa
15. Sv. Vojtecha biskupa
16. Sv. Františka kráľa
17. Sv. Tomáša biskupa
18. Sv. Jána zlatoústeho
19. Sv. Klimenta mučedel.
20. Sv. Benedika opáta
21. Sv. Bernarda opáta
22. Sv. Dominka opáta
23. Krv sv. Františka z Assisi
24. Sv. Bruna
25. Blah. Aleksa a sv. Pavla mučedelníka
26. Sv. Longína mučed.
27. Sv. Kandida mučed.
28. Sv. Marciala mučed.
29. Sv. Amata mučed.
30. Sv. Marie Magdaleny kajúčnice
31. Sv. Marie Magd. kajúč.
32. Sv. Katariny Sienskej
33. Sv. Terezie
34. Sv. Graty

Modleník nech si stane ku dverám a odtiaľ riadi svoj ľud, aby slušne a v pokoji dvaja a dvaja naraz kľakli na jeden schod a tak pomaly sa dostali až na vrch.

Texty prevzaté z: VOŠKOVÁ, Katarína: Putovanie banskoštiavnickou kalváriou, Spolok Banskej Štiavnice ´91 a Kalvársky fond, 2010.


Fotografie objektu: Sväté schody / Kaplnka Najsvätejšej Trojice

Sväté schody / Kaplnka Najsvätejšej Trojice

Sväté schody / Kaplnka Najsvätejšej Trojice

Sväté schody / Kaplnka Najsvätejšej Trojice

Sväté schody / Kaplnka Najsvätejšej Trojice

Sväté schody / Kaplnka Najsvätejšej Trojice

Sväté schody / Kaplnka Najsvätejšej Trojice

Sväté schody / Kaplnka Najsvätejšej Trojice

Sväté schody / Kaplnka Najsvätejšej Trojice

Sväté schody / Kaplnka Najsvätejšej Trojice

Sväté schody / Kaplnka Najsvätejšej Trojice

Sväté schody / Kaplnka Najsvätejšej Trojice

Sväté schody / Kaplnka Najsvätejšej Trojice

Sväté schody / Kaplnka Najsvätejšej Trojice

Sväté schody / Kaplnka Najsvätejšej Trojice

Sväté schody / Kaplnka Najsvätejšej Trojice

Sväté schody / Kaplnka Najsvätejšej Trojice

Sväté schody / Kaplnka Najsvätejšej Trojice

Sväté schody / Kaplnka Najsvätejšej Trojice

Sväté schody / Kaplnka Najsvätejšej Trojice

Sväté schody / Kaplnka Najsvätejšej Trojice

Sväté schody / Kaplnka Najsvätejšej Trojice

Sväté schody / Kaplnka Najsvätejšej Trojice

Sväté schody / Kaplnka Najsvätejšej Trojice

Sväté schody / Kaplnka Najsvätejšej Trojice

« predchádzajúca
1/5
1/5