Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Judáš zrádza Ježiša

Objekt: 9 / 25


Judáš zrádza Ježiša | Foto: © Martin Marenčin

Hlavnú scénu druhého pašiového zastavenia, v ktorej Judáš bozkom zrádza Ježiša, dopĺňajú ďalšie epizodické motívy: Peter v pravom dolnom rohu odtína ucho veľkňazovmu sluhovi Malchusovi a doznenie deja dopovedá vyobrazenie v pozadí, kde si Judáš vzal život na symbolickom mŕtvom strome.

PROROCTVO

Dokonca i môj priateľ, ktorému som dôveroval a ktorý jedával môj chlieb, zdvihol proti mne pätu. Ž 41, 10
Povedal som im: „Ak uznáte za dobré, dajte mi moju mzdu, ak nie, nechajte!“ Odvážili mi teda mzdu, tridsať strieborných. Pán mi povedal: „Hoď ju tvorcovi, tú nádhernú mzdu, na akú ma ocenili.“ Zach 11, 12 - 13

EVANJELIUM

...prišiel zrazu Judáš, jeden z Dvanástich, a s ním zástup s mečmi a kyjmi, ktorý poslali veľkňazi, učitelia Zákona a starší. Jeho zradca im dal znamenie: "Koho pobozkám, to je on. Chyťte ho a obozretne veďte!" Keď prišiel, hneď pristúpil k nemu a povedal: "Rabbi." A pobozkal ho. Oni položili naň ruky a zajali ho. Tu jeden z okolostojacich vytasil meč, zasiahol ním veľkňazovho sluhu a odťal mu ucho. Mk 14 43 - 47

Kaplnku si adoptovali:

Rodina Paneová z Hôrok

Texty prevzaté z: VOŠKOVÁ, Katarína: Putovanie banskoštiavnickou kalváriou, Spolok Banskej Štiavnice ´91 a Kalvársky fond, 2010.


Fotografie objektu: Judáš zrádza Ježiša

Judáš zrádza Ježiša

Judáš zrádza Ježiša

Judáš zrádza Ježiša

Judáš zrádza Ježiša

Judáš zrádza Ježiša

Judáš zrádza Ježiša

27.5.2018

27.5.2018

30.9.2018

30.9.2018

7.7.2018

7.7.2018