Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica
Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Judáš zrádza Ježiša

Súčasný pohľad2016

Objekt: 9 / 25


Judáš zrádza Ježiša | Foto: © Martin Marenčin

Hlavnú scénu druhého pašiového zastavenia, v ktorej Judáš bozkom zrádza Ježiša, dopĺňajú ďalšie epizodické motívy: Peter v pravom dolnom rohu odtína ucho veľkňazovmu sluhovi Malchusovi a doznenie deja dopovedá vyobrazenie v pozadí, kde si Judáš vzal život na symbolickom mŕtvom strome.

PROROCTVO

Dokonca i môj priateľ, ktorému som dôveroval a ktorý jedával môj chlieb, zdvihol proti mne pätu. Ž 41, 10
Povedal som im: „Ak uznáte za dobré, dajte mi moju mzdu, ak nie, nechajte!“ Odvážili mi teda mzdu, tridsať strieborných. Pán mi povedal: „Hoď ju tvorcovi, tú nádhernú mzdu, na akú ma ocenili.“ Zach 11, 12 - 13

EVANJELIUM

...prišiel zrazu Judáš, jeden z Dvanástich, a s ním zástup s mečmi a kyjmi, ktorý poslali veľkňazi, učitelia Zákona a starší. Jeho zradca im dal znamenie: "Koho pobozkám, to je on. Chyťte ho a obozretne veďte!" Keď prišiel, hneď pristúpil k nemu a povedal: "Rabbi." A pobozkal ho. Oni položili naň ruky a zajali ho. Tu jeden z okolostojacich vytasil meč, zasiahol ním veľkňazovho sluhu a odťal mu ucho. Mk 14 43 - 47

Kaplnku si adoptovali:

Rodina Paneová z Hôrok

Texty prevzaté z: VOŠKOVÁ, Katarína: Putovanie banskoštiavnickou kalváriou, Spolok Banskej Štiavnice ´91 a Kalvársky fond, 2010.


Fotografie objektu: Judáš zrádza Ježiša

Judáš zrádza Ježiša

Judáš zrádza Ježiša

Judáš zrádza Ježiša

Judáš zrádza Ježiša

Judáš zrádza Ježiša

Judáš zrádza Ježiša

27.5.2018

27.5.2018

30.9.2018

30.9.2018

7.7.2018

7.7.2018

16.4.2020

16.4.2020